Download ProPla Mobile for PC Windows and Mac

ProPla Mobile PC: Forestry mobile applications for the owner, manager or professional civil service.

Download ProPla Mobile for pc

ProPla Mobile is an Android application and is officially available for Android devices only, and that too for Android devices.

It is not a cross functional application, which can run on any system apart from Android.

But did we say that it is quite possible to have it up and running like charm on your Windows PC? Yes, it is very much possible to run ProPla Mobile on Windows based PC.

How It Is Different – The Features

Lesnická mobilní aplikace pro vlastníka, odborného hospodáře nebo státní správu.
ProPla Mobile je součástí komplexního systému pro práci odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa. Uživatelům aplikace PDS_ProPla je k dispozici obousměrná automatická synchronizace dat mezi mobilním zařízením a pracovní stanicí.
ProPla Mobile je aplikace pro práci s daty LHP/O a LHE (včetně grafické) v mobilním zařízení s operačním systémem Android.
Pro načtení vašich dat LHP/O ve formátu ISLH do aplikace ProPla Mobile nás kontaktujte na propla.mobile@pds.eu. Bez toho je možné aplikaci používat jen velmi omezeně.
Základní funkčností aplikace je zobrazení lesnických map a práce s připojenou databází LHP/O = „knihou“. Práce s navazující LHE (resp. výrobou, projekty lesnických prací a dalšími funkčnostmi).
Umožňuje kombinovat lesnické mapy s mapami z ČÚZK (ortofoto, katastrální mapa a další), z ÚHÚLu (typologická mapa, hranice honiteb atd.) a dalšími veřejnými mapovými zdroji.
Práce s náčrty: jejich tvorba, popisování a doplňování o fotodokumentaci a zvukových záznamů.
Využití vestavěné GPS pro zobrazení aktuální pozice v mapě a při pořizování náčrtů a měření ploch a délek.
Read more

How To Get ProPla Mobile on PC And MAC?

As ProPla Mobile is available for Android devices, there’s not straight forward way to get it running on PC or Mac.

For having this app on your system, you need to use emulators which bridges the gap between Android environment and PC or Mac System. Think of emulators as virtual environment setup on your PC running on Windows and Mac, which emulates the Android OS. It is safe and fully trusted method of running Android environment in cross operating system like Windows and Mac.

What is Android Emulator?

An emulator is a software solution that can be used to mirror the android applications on your computers and MAC devices. These emulators can be downloaded from any browser and prove to be useful for running different android applications on your PC.

So, for running ProPla Mobile on your Windows or Mac based system, you can either use BlueStacks or Nox App Player which both are the known and fully trusted Android Emulators readily available.

Running ProPla Mobile Using BlueStacks

 • Once you download Bluestaks (download link listed above), install the same onto your system.
 • BlueStacks install

 • Download the ProPla Mobile APK file (Android executable file) of ProPla Mobile (download link given below).
 • →
  ProPla Mobile

  1.1.47119 . PDS s.r.o.

  October 14, 2019 . 1 K+

 • Double click on APK file, which will get open in Bluestacks.
 • Confirmation pop-up will be shown. All you need is to allow the installation by confirming.
 • Post installation, ProPla Mobile will be available on Bluestacks Homescreen. Double click on that and enjoy the live streaming for free!

Running ProPla Mobile Using Nox App Player

 • If you choose to use Nox App Player (download link listed above), install the same onto your system.
 • nox install

 • Download the APK file (Android executable file) of ProPla Mobile (download link given below)
 • Open the Nox App Player and click on “Add an APK” located at the top right corner bar.
 • Click on “I know” when promoted for validating the install.
 • Post installation, ProPla Mobile will be available on Nox App Player Homescreen. Double click on that and enjoy the live streaming for free!

Benefits of having the ProPla Mobile for your PC:

 • The size of the ProPla Mobile APK file is less which means that you do not have to uninstall other apps before installing it.
 • The simple and user-friendly interface of ProPla Mobile enables everyone to operate and handle it easily.
 • Big Screen Play mobile games on a big screen to get a better performance
 • Extremely Smooth Provides you an extremely smooth gameplay experience by the powerful engine
 • Keyboard Control Get the real PC like gaming experience by setting the controls on keyboard, mouse, or gamepad
 • Multi-Instance Run multiple instances at the same time to play more games

Downloading ProPla Mobile on Andriod Devices

ProPla Mobile is available for Android Devices in official way. However, it is not readily available on Google Play Store to download and install.

Now that doesn’t mean it is not a trusted app! Millions of users are using ProPla Mobile now, fulfilling their audiovisual streaming needs.

 • Your Android device must be running on Android 4.1 and up version
 • Your device must have 1GB of minimum RAM
 • Your device must have 150MB free space for Installation
 • Apps from unknown sources must be enabled from settings, to allow installing ProPla Mobile

Once all the requirements are fulfilled as listed above, go ahead and download the APK (download from below), and tap on APK to install.