Download Tido for PC Windows and Mac

Tido PC: TIDO është platformë me kanale të shtrira nëpërmjet aplikacioneve mobile

Download Tido for pc

Tido is an Android application and is officially available for Android devices only, and that too for Android devices.

It is not a cross functional application, which can run on any system apart from Android.

But did we say that it is quite possible to have it up and running like charm on your Windows PC? Yes, it is very much possible to run Tido on Windows based PC.

How It Is Different – The Features

Ka si qëllim kryesor krijimin e një agregatori inteligjent ofertash ,përmes një sistemi që bën të mundur konvertimin e të gjitha ofertave që prodhohen nga bizneset në formë letre, në një formë dixhitale, të thjeshtë, të shpejtë dhe eco-friendly.
Bizneset mund të reklamojnë ofertat e tyre në formë dixhitale , përmes një galerie inteligjente, ku kanë akses të gjithë klientët e abonuar në kanalet e komunikimit të vetë platformës.
Vetë platforma mundëson grumbullimin e sa më shumë informacioneve inteligjente nga përdoruesi. Në bazë të këtyre informacioneve ai dërgon ' Push notification ' automatike apo manuale, sipas kritereve specifike të cdo biznesi.
Plaforma inteligjente e TIDO , vetë - krijon oferta të personalizuara për cdo klient bazuar në të dhënat personale të deklaruara prej tij si mosha, gjinia apo preferencat dhe zonën e reklamimit te ofertës.
Klienti ka mundësi të eksplorojë hartën për të parë ofertat që ndodhen më pranë tij dhe të zgjedhë ofertën që përmbush më mirë interesat e tij.
Përmes një procedure të thjeshtë e të shpejtë klienti mund të bëjë blerjen on -line të ofertës së preferuar.

Platforma e mundëson këtë proces përzgjedhjeje për klientët në të gjitha kanalet që ofruara prej saj.

Platforma ofron njëherësh edhe akses të plotë për bizneset në të gjitha kanalet ku janë të abonuar. Biznesi ka të drejtë hyrjeje dhe menaxhimi të ofertave respektive dhe informacionet e tyre bazë .
Çdo ofertë ka një datë fillimi dhe skadence.
Sistemi njofton automatikisht përdoruesit për ofertat e reja dhe ato në skadencë në mënyrë inteligjente.
TIDO do të zgjerojë hartën e shërbimeve për klintët duke sjellë së shpejti edhe Modulin e Punësimit,një hapësire dedikuar kërkesës dhe ofertës për punë.

TIDO - Gjithcka ti do në një platformë te vetme
Read more

How To Get Tido on PC And MAC?

As Tido is available for Android devices, there’s not straight forward way to get it running on PC or Mac.

For having this app on your system, you need to use emulators which bridges the gap between Android environment and PC or Mac System. Think of emulators as virtual environment setup on your PC running on Windows and Mac, which emulates the Android OS. It is safe and fully trusted method of running Android environment in cross operating system like Windows and Mac.

What is Android Emulator?

An emulator is a software solution that can be used to mirror the android applications on your computers and MAC devices. These emulators can be downloaded from any browser and prove to be useful for running different android applications on your PC.

So, for running Tido on your Windows or Mac based system, you can either use BlueStacks or Nox App Player which both are the known and fully trusted Android Emulators readily available.

Running Tido Using BlueStacks

 • Once you download Bluestaks (download link listed above), install the same onto your system.
 • BlueStacks install

 • Download the Tido APK file (Android executable file) of Tido (download link given below).
 • →
  Tido

  1.2 . tido sh.p.k

  November 07, 2019 . 10 K+

 • Double click on APK file, which will get open in Bluestacks.
 • Confirmation pop-up will be shown. All you need is to allow the installation by confirming.
 • Post installation, Tido will be available on Bluestacks Homescreen. Double click on that and enjoy the live streaming for free!

Running Tido Using Nox App Player

 • If you choose to use Nox App Player (download link listed above), install the same onto your system.
 • nox install

 • Download the APK file (Android executable file) of Tido (download link given below)
 • Open the Nox App Player and click on “Add an APK” located at the top right corner bar.
 • Click on “I know” when promoted for validating the install.
 • Post installation, Tido will be available on Nox App Player Homescreen. Double click on that and enjoy the live streaming for free!

Benefits of having the Tido for your PC:

 • The size of the Tido APK file is less which means that you do not have to uninstall other apps before installing it.
 • The simple and user-friendly interface of Tido enables everyone to operate and handle it easily.
 • Big Screen Play mobile games on a big screen to get a better performance
 • Extremely Smooth Provides you an extremely smooth gameplay experience by the powerful engine
 • Keyboard Control Get the real PC like gaming experience by setting the controls on keyboard, mouse, or gamepad
 • Multi-Instance Run multiple instances at the same time to play more games

Downloading Tido on Andriod Devices

Tido is available for Android Devices in official way. However, it is not readily available on Google Play Store to download and install.

Now that doesn’t mean it is not a trusted app! Millions of users are using Tido now, fulfilling their audiovisual streaming needs.

 • Your Android device must be running on Android 4.1 and up version
 • Your device must have 1GB of minimum RAM
 • Your device must have 150MB free space for Installation
 • Apps from unknown sources must be enabled from settings, to allow installing Tido

Once all the requirements are fulfilled as listed above, go ahead and download the APK (download from below), and tap on APK to install.